Główna  ·  Oferta maszyn  ·  Maszyny "AMAZONE"  ·  Maszyny DAL-BO   ·  Maszyny używane  ·  Części zamienne  ·  Oferta miesiąca   ·  Kontakt


SIEWNIKI DO KUKURYDZY
lp.  

Cena

Zdjęcie

1 Becker (1988) 4 rzędowy z podsiewaczem nawozów 12 000

2 Becker 6 rzędów z podsiewaczem nawozów 21 000

3 MONOSEM 6 rzędowy, nie składany, pneumatyczny, z podsiewaczem nawozów 16 000